__________

spa by signature

El Spa i la planta subterrànea de l’hotel són espais molt singulars. A la zona on s’ubica el Spa es troben parets de pedra, bòvedes i pilars de fundició que el caracteritzen, per no treure protagonisme es va optar perr una sobrietat tant en els espais com en el mobiliari. S’intenta buscar un contrapunt a aquesta sobrietat creant una zona més privada a través d’un element amb separacions, a base de cortines que consigueixen crear un ambient  més íntim.

Categories
SPA