__________

PANCOMIDO RESTAURANT

Es va buscar combinar materials càlids, com pot ser la fusta, amb altres elegants, com la pell.
Pel que fa a la decoració, els delicats objectes d’antiquaris converteixen el local en un espai amb caràcter i personalitat pròpia.

Categories
Restauració